KVALITETSSÄKRING

Sekretess
Naturligtvis är det som sägs på våra möten konfidentiellt.
Som terapeut och coach har vi tystnadsplikt.

Etiska regler
För att behålla diplom och auktorisation krävs att jag följer de etiska regler som utbildningsinstitut och branschorganisation fastställt.
Dessa är till för att skydda dig som klient (se etiska regler).

Auktorisation
En kvalitetssäkring med krav på minst 200 klienttimmar per år.
Fortbildning och kontinuerlig handledning är även obligatorisk.

Länkar
EMCC - European mentoring & Coaching Council
Psykosyntesförbundet

Jag är försäkrad och innehar F-skattsedel.