FÖRETAGSTjänster

Samtal i Centrum är er företagspartner för personlig utveckling som leder till välmående människor och positiva resultat för er organisation.

FÖRETAGSTJÄNSTER
 

Samtal i Centrum erbjuder ett flertal tjänster kring personlig utveckling både genom föredrag, utbildningar, workshops och enskilda samtal för ditt företag.
Jag skräddarsyr ett upplägg och en mix som passar just er. Förutom personlig utveckling i allmänhet så arbetar vi väldigt mycket med frågor som rör stress och utmattningssyndrom och jag kommer gärna ut och utbildar och stöttar i de här frågorna.
Självklart arbetar jag både med förebyggande åtgärder likväl som stöd för den som redan drabbats och behöver hjälp på sin väg tillbaka.

 
ARBETSOMRÅDEN
 

Samtal i Centrum erbjuder tjänster inom en rad områden som på olika sätt kommer att hjälpa er organisation mot era mål. Detta genom att fokusera på individen som sedan kan ge mer till gruppen och företaget.
Några av de arbetsområden jag idag arbetar inom är:
 

  • Personlig utveckling för alla nivåer i organisationen
  • Stress – Mental ohälsa
  • Mindfulness – Medveten närvaro
  • Mental träning
  • Självkännedom
  • Självmedkänsla


FÖRTROENDE, TRYGGHET OCH KVALITET
 

För mig innebär det att möta tankar, känslor, frågor och behov med respekt och ödmjukhet. Att förmedla trygghet och bygga en relation i varje möte.
Utbildning, auktorisation, etiska regler och sekretess är andra kvalitetsaspekter som är viktiga för mig.

  
SAMTAL I CENTRUM VÄXER MED KUNDERNA
 

Tack vare nöjda kunder samt framgångsrika och givande relationer så växer jag tillsammans med våra kunder.
Jag vill leva som jag lär och jobbar därför själv med min egen personliga utveckling och fortbildar oss kontinuerligt.
  
Jag hjälper människor att utvecklas för att klara av olika utmaningar i vardagen.
 

För mer information och prisuppgift ring eller mejla
Susanne Siggelin.